Gebied
Ingrepen
Resultaat


Dit is de portal van FloraFaunaCheck.nl van de gemeente Oldebroek.Via deze portal is het mogelijk gebruik te maken van een grootschalige potentie inschatting die door Regelink Ecologie & Landschap in 2017 uitgevoerd is in de kernen Oldebroek en Wezep. Deze potentie inschatting vervangt de potentie inschatting van een ecologische quickscan voor alle kleine ingrepen in de kernen Oldebroek en Wezep.
Klik punt voor punt om het gebied aan te geven. Ga vervolgens door naar stap 2.